Reglement

Toernooireglement

 • Het toernooi staat open voor jongens & meisjes van 6 t/m 13 jaar die zich hebben opgegeven en het inschrijfgeld voor aanvang van het toernooi hebben voldaan.
 • De deelnemers zijn ingedeeld in 3 leeftijdscategorieën (6-8,9-11,11-13 jaar), elk bestaande uit 2 groepen van 4 teams en zij spelen een hele competitie met finalewedstrijden.
 • Elke deelnemer dient  zich uiterlijk om 8:15 uur  gemeld te hebben bij de coach van zijn/haar team.
 • Als een deelnemer niet komt opdagen voor 8:30 uur, zal de organisatie een reservespeler inzetten op de plek van de afwezige speler. (Dit houdt in dat je NIET meer mee kan doen aan het toernooi en het inschrijfgeld wordt niet teruggegeven)
 • Alle deelnemers zijn verplicht te spelen met het rugnummer waarmee ze vermeld staan in het programmablad (zie team indeling).
 • Het dragen van scheenbeschermers is niet verplicht, maar wel aanbevolen.
 • De teams zijn verplicht de wedstrijd op tijd te laten beginnen, door 5 minuten voor aanvang wedstrijd klaar te staan bij het speelveld.
 • Het team dat in het programma als eerste vermeld staat heeft de aftrap en speelt met de rug naar de Hagelingerweg (Dekamarkt).
 • Een wedstrijd wordt gespeeld met 4 veldspelers en een keeper (of min. 3 en een keeper). Elke wedstrijd moet er doorlopend gewisseld worden, met uitzondering van de keeper!!
 • Wedstrijden duren 10 minuten. (Waar nodig kan de speeltijd afwijken, dit zal duidelijk worden aangegeven door de jury). Dit  in belang van het verloop van het toernooi)
 • Begin en einde van iedere wedstrijd wordt centraal aangegeven door de jury middels een geluidssignaal.
 • Elke scheidsrechter wordt tijdens de wedstrijden door min. 1 persoon in de jurywagen geassisteerd.
 • Protest tegen een arbitrale beslissing is niet mogelijk.
 • Beslissingen van de jury zijn, in overleg met de organisatie, bindend.
 • Een bal die buiten het speelveld is geweest, moet onderhands worden ingerold.
 • De keeper mag de bal alleen onderhands terug in het spel brengen. De bal mag hierbij niet rechtstreeks over de denkbeeldige middellijn worden gegooid.
 • Hoekschoppen worden niet genomen maar opgeteld, 3 hoekschoppen is een penalty.
 • Het totaal aantal punten per team is beslissend voor het bepalen van de eindstand in de twee groepen.
 • Per gewonnen wedstrijd verdient men 2 punten, voor elk gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 punten.
 • Bij het gelijk eindigen in punten van twee of meer teams, wordt de eindrangschikking in de poule bepaald aan de hand van achtereenvolgens: 1) Doelsaldo 2) Aantal vóór gescoorde doelpunten
  3) Resultaat van de onderlinge wedstrijden.
 • Staan de teams nog steeds gelijk, dan zullen er  strafschoppen (elk team 3) worden genomen.
 • Finalewedstrijden worden bij gelijke stand beslist door strafschoppen.
 • Een deelnemer kan per direct uit het toernooi worden gehaald, als hij/zij het plezier en de veiligheid van de overige deelnemers, toeschouwers, vrijwilligers schaadt. Of aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt.
 • De spelers worden over de hele dag voorzien van eten en drinken, dus het is niet toegestaan om tussen door (zonder toestemming) zijn/haar coach en/of evenemententrein te verlaten.
 • De verdeling van de consumpties gaat alleen via je coach en met het gehele team.
 • ‘Limonade’ kan een speler over de gehele dag zelfstandig halen. (zolang de voorraad strekt)
 • Lege verpakkingen van genuttigde eet- en drinkwaren dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerdHoudt het terrein schoon!!
 • Toiletten zijn  gestationeerd naast het monument aan de Crocusstraat. Daar graag je behoefte doen.
 • Sleutelwoorden zijn sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid.
  • Sportief gedrag binnen en buiten het veld.
  • Respect voor elkaar, tegenstanders en begeleiders.
  • Zorg en respect voor spandoeken, reclameborden, vlaggen, netten  en andere zaken van Stichting Straatvoetbal Santpoort.(Eventuele schade zal worden verhaald op de veroorzaker.)
 • De toernooiorganisatie behoudt zich het recht voor in geval van overmacht of weersomstandigheden een wedstrijd, gedeelte van het toernooi te annuleren, te wijzigen of te onderbreken.
 • Deelname aan het toernooi geschiedt geheel op eigen risico.
 • De toernooiorganisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel als gevolg van deelname aan onze activiteiten. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen.
 • Een speler die (bewust) een foutieve geboortedatum heeft opgegeven wordt direct voor de verdere duur van het toernooi uitgesloten van deelname.
 • De organisatie behoudt zich het recht af te wijken van de teamindelingen in het programmablad.
 • Een deelnemer is verplicht aan alle activiteiten van zijn/haar team deel te nemen horende bij het door de organisatie geregelde spelen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooiorganisatie. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Deelnemers verklaren door deelname aan het toernooi  kennis te hebben genomen van- en akkoord te gaan met de bepalingen van dit reglement en zijn verplichtingen.

Start een gesprek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *