Sponsor worden?

Sponsorplan Straatvoetbaltoernooi Santpoort

Om het straatvoetbaltoernooi tijdens het dorpsfeest Santpoort te kunnen blijven organiseren is financiële steun onontbeerlijk. Daarom zijn wij alle sponsoren bijzonder erkentelijk voor de steun en samenwerking aan het straatvoetbaltoernooi. Dankzij hen en onze vele vrijwilligers kunnen we elk jaar weer een mooi straatvoetbaltoernooi organiseren voor de kinderen tijdens het Dorpsfeest Santpoort. Wij streven er naar om dit unieke toernooi nog jaren voort te zetten. Het is ook voor u mogelijk te laten zien dat u het straatvoetbaltoernooi Santpoort een warm hart toe draagt door middel van financiële, dan wel materiële steun.

Mogelijkheden Sponsoring:

Hieronder worden een aantal mogelijkheden weergegeven voor sponsoring van het straatvoetbaltoernooi (onder voorbehoud van beschikbaarheid). In aanvulling hierop zijn uw eigen ideeën van harte welkom en bespreekbaar.

• Hoofdsponsor
• Subsponsor
• Teamsponsor
• Scheidsrechters sponsor
• Sponsoring van activiteiten
• Wedstrijdbal sponsor
• Veld sponsor
• Materiaal sponsor
• Vrienden van Straatvoetbal Santpoort (Club van 10)
• Adverteerders

HOOFDSPONSOR

(meerdere hoofdsponsors mogelijk)

Tegenprestatie:
Vermelding van de naam bij aanvang van het toernooi en meerdere malen tijdens het toernooi over de geluidsinstallatie.
Gelegenheid om een groot spandoek aan te leveren of 4 vlagen.
Advertentie (1/2 pagina A4) van de hoofdsponsor in het programmaboekje (oplage 300st.)
Vermelding van uw bedrijfsnaam met link op homepage van onze website.

SUBSPONSOR

Tegenprestatie:
Vermelding van de naam bij aanvang van het toernooi en meerdere malen tijdens
het toernooi over de geluidsinstallatie.
Gelegenheid om een spandoek aan te leveren of 2 vlagen.
Advertentie (1/4 pagina A4) van de subsponsor in het programmaboekje (oplage 300st.)
Vermelding van uw bedrijfsnaam op de sponsorpagina van onze website.

TEAMSPONSOR

Algemeen:
Afspraken voor sponsoring van teamshirts gelden voor een periode van 1 jaar. Na deze periode hopen we dat de afspraak wordt verlengd. Tijdens de genoemde periode van 1 jaar geldt een vast sponsortarief. De aanschafkosten en bedrukkingskosten van de T-shirts komen voor rekening van de sponsor maar blijven in bezit van de Stichting.

Tegenprestatie:
Een team zal alle toernooiwedstrijden deelnemen in een shirt dat aan de achterzijde voorzien is van de naam van de sponsor. De begeleider van het betreffende team zal bij deelname aan alle toernooiwedstrijden gebruik maken van het coachshirt die voorzien is van de naam van de sponsor. Er zal een advertentie volledig zwart-wit uitgevoerd (1/8 pagina A4) in het programmaboekje geplaatst worden met een door de sponsor aangegeven tekst en/of logo. (oplage 300st.) Indien gewenst, kan de sponsor na het toernooi een teamfoto toegestuurd krijgen van de door
zijn of haar gesponsorde team.

SCHEIDSRECHTERSSPONSOR

Algemeen:
Afspraken voor sponsoring van de scheidsrechtersshirts gelden voor een periode van 1 jaar. Na deze periode kan de afspraak worden verlengd, met telkens één jaar. Tijdens de genoemde periode van 1 jaar geldt een vast sponsortarief, hierna wordt het dan actuele bedrag in rekening gebracht, nadat de sponsor daarvan schriftelijk op de hoogte is gebracht. De aanschafkosten en bedrukkingskosten van de T-shirts komen voor rekening van de sponsor maar blijven in bezit van de Stichting.

Tegenprestatie:
De scheidsrechters van het toernooi zullen bij het arbitreren van alle toernooiwedstrijden gebruik maken van het scheidsrechtersshirt dat voorzien is van de naam van de sponsor. Er zal een advertentie volledig zwart-wit uitgevoerd (1/8 pagina A4) in het programmaboekje geplaatst worden met een door de sponsor aangegeven tekst en/of logo (oplage 300st.).

SPELSPONSOR

Algemeen:
Bij elke toernooi is er de mogelijkheid voor een sponsor om één van de diverse specifieke activiteiten te sponsoren. In dat geval is de sponsor bereid een activiteit tijdens het Straatvoetbaltoernooi te sponsoren tegen een daarvoor overeen gekomen bedrag.

Tegenprestatie:
Gelegenheid om een spandoek aan te leveren of 1 vlag.
Vermelding van de naam van de spelsponsor in het programmablad en er zal een advertentie volledig zwart-wit uitgevoerd (1/8 pagina A4) in het programmaboekje geplaatst worden met een door de sponsor aangegeven tekst en/of logo. (oplage 300st.)

WEDSTRIJDBAL SPONSOR

Algemeen:
Bij elke toernooi is er de mogelijkheid de wedstrijdballen te sponsoren.
De sponsor betaalt een bedrag voor de wedstrijdballen. Straatvoetbal Santpoort verzorgt de aankoop van de wedstrijdballen. Na het toernooi blijven de wedstrijdballen in eigendom van Straatvoetbal Santpoort.

Tegenprestatie:
Publiciteit bij aanvang het toernooi over de geluidsinstallatie in verband met de schenking
van de wedstrijdballen. Er zal een advertentie volledig zwart-wit uitgevoerd (1/8 pagina A4) in het programmaboekje geplaatst worden met een door de sponsor aangegeven tekst en/of logo. (oplage 300st.)

VELDSPONSOR

Algemeen:
Naamsbekendheid langs de velden.

Tegenprestatie:
Er worden 3 banners/vlaggen langs de velden geplaatst van uw bedrijf. (zelf aan te leveren of door ons tegen kostprijs te laten vervaardigen (€35,- p/st.)
Er zal een advertentie volledig zwart-wit uitgevoerd (vanaf 1/8 pagina A4) in het programmaboekje geplaatst worden met een door de sponsor aangegeven tekst en/of logo. (oplage 300st.)

ADVERTEERDERS

Algemeen:
Een sponsor kan advertentie ruimte krijgen in het programmaboekje van het Straatvoetbaltoernooi.

Tegenprestatie:
Er zal een advertentie volledig zwart-wit uitgevoerd (vanaf 1/8 pagina A4) in het programmaboekje geplaatst worden met een door de sponsor aangegeven tekst en/of logo. (oplage 300st.)

MATERIAALSPONSOR

Algemeen:
Schenking in natura van benodigde materialen.

Tegenprestatie:
Tegenprestatie verzorgen wij al naar gelang het gesponsorde.

VRIENDEN VAN STRAATVOETBAL SANTPOORT (Club van 10)

Algemeen:
Vrienden van straatvoetbal Santpoort kunnen lid worden van de Club van 10.
Zoals de naam al aangeeft bedraagt de bijdrage € 10,00.

Tegenprestatie:
Vermelding van uw naam in het programmablad en op de ‘club van 10’ pagina van onze website.

WAAROM WILLEN WIJ GRAAG DAT U SPONSOR WORDT VAN STICHTING STRAATVOETBAL SANTPOORT?

Straatvoetbal Santpoort heeft in de afgelopen 37 jaar een goede naam en een grote achterban opgebouwd. Wij denken dat u precies in de roos prikt door ons Straatvoetbaltoernooi te sponsoren. Wij zijn een stabiele Stichting die alles in het werk zal stellen om met uw belangen zo goed mogelijk om te gaan. Stichting Straatvoetbal Santpoort is een ambitieuze Stichting met heel veel plannen voor de toekomst tijdens het Dorpsfeest Santpoort.

TEGENPRESTATIES

Stichting Straatvoetbal Santpoort streeft ernaar voor sponsors een goede en passende tegenprestatie te leveren. Elk bedrijf dat zijn naam verbindt aan het toernooi heeft daar andere beweegredenen voor en daarmee een andere verwachting voor wat betreft de tegenprestatie. Tegenprestatie verzorgen wij voor sponsors al naar gelang het gesponsorde.

RECLAMEBORDEN

Algemeen:
De productiekosten van het reclamebord/zeil komen voor rekening van de sponsor en blijven in bezit van de Stichting, met uitzondering van het reclamebord cq vlaggen die door de sponsor zelf wordt geleverd. Indien een reclamebord vanwege slijtage moet worden bijgewerkt zal de Stichting dit voor haar rekening nemen. Indien het bord op verzoek van de sponsor vernieuwd dient te worden zullen de productiekosten in rekening worden gebracht bij de sponsor.

Reclamebord/zeil langs speelveld:
Bord/zeil van 215x73cm langs 1 van de 3 speelvelden voorzien van de naam en/of logo van de sponsor.

GELUIDSINSTALLATIE

Vermelding van uw bedrijf- of merknaam bij aanvang van het toernooi en meerdere malen tijdens het toernooi over de geluidsinstallatie.

ADVERTEERDER IN PROGRAMMABOEKJE

De wijze waarop de presentatie van uw bedrijf- of merknaam in het programmablad komt, mag u zelf aangeven of anders zal de Stichting zelf een advertentie voor u plaatsen.

VERPLICHTINGEN VAN STICHTING STRAATVOETBAL SANTPOORT RICHTING HAAR SPONSORS:

• Het nakomen van de overeengekomen tegenprestaties
• Zorg dragen voor de nodige publiciteit.
• Zorg dragen voor de aanschaf van kleding, reclameborden, advertenties en het bedrukken van de materialen.
• Zorg dragen voor onderhoud, instandhouding van kleding, reclamebord(en) en advertentie(s).
• Zorg dragen dat de geleverde promotiematerialen worden geretourneerd bij de sponsors kort na het toernooi.

Heeft u interesse om als sponsor mee te werken aan het straatvoetbaltoernooi Santpoort neem dan contact op via het contactformulier op de site.