Inschrijving straatvoetbaltoernooi Santpoort

Dit bestand kan niet worden geopend, omdat JavaScript niet aanstaat in je browser. Zet JavaScript aan en laad het bestand opnieuw.

 Inschrijving straatvoetbaltoernooi 2024
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Log in bij Google om je voortgang op te slaan. Meer informatie
* Verplichte vraag
E-mailadres *
Je e-mailadres
Privacy reglement straatvoetbal Santpoort
Stichting Straatvoetbal Santpoort respecteert en beschermt de privacy van haar deelnemers en vrijwilligers. Stichting Straatvoetbal Santpoort spant zich in om zorg te dragen voor alle persoonsgegevens die door haar deelnemers worden verstrekt. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen  worden gebruikt in overeenstemming met de wet en met de richtlijnen zoals in dit reglement omschreven.

Lees hier ons privacyreglement: http://www.straatvoetbalsantpoort.nl/privacyreglement/

Dit reglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Straatvoetbal Santpoort.
Heeft u het privacy reglement gelezen en gaat u met de inhoud hiervan akkoord? *
Verplicht
Voor de verwerking van persoonsgegevens van een kind jonger dan 13 jaar is toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk. *
Verplicht
Volgende
Formulier wissen
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google. Misbruik rapporteren - Servicevoorwaarden - Privacybeleid